Disclaimer

Disclaimer E-mail Believe a simple life

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De inhoud van dit bericht en eventuele attachments mogen niet worden gebruikt gewijzigd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of worden verstrekt aan derden zonder nadrukkelijke toestemming van Natasja Pruimboom. Indien bovenstaande e-mail niet aan u is gericht of niet voor u is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk de e-mail te retourneren aan de afzender en het origineel (inclusief eventuele attachments) en kopieën te verwijderen en eventuele hard copy’s te vernietigen.

Believe a simple life staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail en eventuele attachments, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Believe a simple life beveiligt haar netwerk met daartoe geëigende programmatuur maar kan niet garanderen dat verzonden berichten en/of attachments vrij zijn van virussen, wormen of trojan horses, noch dat deze worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

De aansprakelijkheid van Believe a simple life en haar eventuele personeelsleden of andere betrokken partijen, is beperkt tot het bedrag waarop de door Believe a simple life afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het terzake geldend eigen risico. Op alle correspondentie en alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Believe a simple life van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te lezen op de website: Believeasimple life.nl . Alle voorwaarden gebruikt door de ontvanger van dit bericht, worden uitdrukkelijk afgewezen.

Disclaimer Website

Door gebruik te blijven maken van deze website geeft gebruiker toestemming voor cookies en gaat gebruiker akkoord met de volledige inhoud van de privacy statement.

De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie.

De behandelingen die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg.

Alleen individuele en curatieve therapie wordt vergoed en erkent door de beroepsorganisatie.

Contact

Diensten

Praktijkgegevens

Beroepsvereniging