ASS / ADHD en voeding

Autism

Algemeen

Autisme spectrum stoornissen, AD(H)D het komt steeds vaker voor in onze samenleving. Volgens onderzoek van het CBS zijn er 3% kinderen tussen de 4 en 12 jaar met autisme (cijfers uit 2017). ADHD schat men in tussen de 2 en 7%, maar dit is niet met zekerheid te zeggen, veel wordt ook als ADHD-achtige symptomen gezien en vervolgens als ADHD bestempeld, maar onzeker is of dit daadwerkelijk klopt. Van al deze cijfers blijkt dat het grootste gedeeltete een jongetje is.

De meningen zijn verdeeld over waar autisme vandaan komt, de een zegt het is erfelijk de ander zegt van niet. Er zijn geluiden dat het “geneesbaar” is en weer anderen zeggen dat je er maar mee moet leren leven. Door deze verschillende meningen zijn er diverse methodes ontwikkeld, allemaal gebaseerd op dat wat de betreffende onderzoeker tot de conclusie is gekomen. Hierdoor is het vaak voor ouders en hulpverleners een bos waar je de bomen niet meer in ziet, net zoals autistische kinderen.. een hoofd vol, wie moet je geloven en wat moet je wel of niet doen?

Moeten we er iets mee? of is de vraag “kunnen we er iets mee? meer op zijn plaats!

 

 

DSM Diagnose

In de DSM-V wordt gesteld dat ADHD/Autisme vastgesteld kan worden, “als er geen andere pathologische oorzaken gevonden kunnen worden”. Met andere woorden als er geen andere medische oorzaken zijn wordt door middel van een vragenlijst (ingevuld door ouders en kind), duidelijkheid gecreëerd over hoe het ziektebeeld is ontstaan.

Medisch onderzoek, denk aan bloed en/of ontlastingsonderzoek, word bijna niet gedaan. De epigenetische factoren (omgevingsfactoren zoals gezin en opvoeding) word wel naar gekeken en besproken in de diagnosestelling.

 

Wat gebeurd er nou eigenlijk in ons lichaam?

 

Enkele gedragskenmerken van ASS/ADHD zijn Impulsiviteit, onoplettendheid, hyperactief, concentratieproblemen, hyperfocus, tekort aan sociale communicatie, geen oogcontact maken, zich niet in kunnen leven, angststoornissen etc. Vaak zijn er ook klachten als overgevoeligheid op de huid (irritante maatjes in de kraag) of allergieën. En een veel gemaakte zin is “het is druk in het hoofd”.

De kinderen worden zo goed mogelijk ondersteund door o.a. aanpassingen d.m.v. therapie in hun denkwijze, hun wereld. De ondersteuners zijn omgevingsfactoren, die mede bepalend zijn in de ontwikkeling van het kind.

 

 

Epifysiologie

In de epifysiologie word gekeken naar de samenhang tussen de fysiologische (stofwisseling), psychologische (geest en gedrag), neurologische (hersenen, ruggenmerg & zenuwen), endocrinologische (hormonen) en immunologische (immuunsysteem) processen in ons lichaam. Alles in ons lijf is samen 1 systeem, als er ergens iets niet goed gaat heeft dit gevolgen voor de rest. 

Stel je voor dat je in de auto rijd en er gaat een rood lampje branden, wat doe je dan? stop je en trek je vervolgens het rode lampje er uit of ga je naar de garage en laat je onderzoeken (of onderzoek je zelf) wat er aan de hand is, of negeer je het lampje, rijd je net zolang door totdat er ergens iets begint te ratelen en de auto er uiteindelijk mee stopt??

Zo werkt het ook met ons lichaam, als je ergens pijn hebt of een ander raar gevoel, negeer je het en ga je door of ga je onderzoeken waar het vandaan komt?!. 

De 1e beslissing die je neemt heeft consequenties voor de volgende processen, en de mogelijkheid tot het nemen van een 2e beslissing. 

Wat doe je? Word dat een onderzoek naar het waarom van de “pijn” of word dat een pijnstiller om van de pijn af te zijn? De 3e beslissing volgt hier vroeg of laat op, want als de pijn terugkomt wat doe je dan? of heb je de oorzaak gevonden en doe je wat aan de oorzaak? 

Het is dus constant een proces van ervaren, ontdekken en beslissen, de ene keer zijn deze beslissingen makkelijker te nemen dan andere keer. 

 

Besef dat een keuze maken ruimte geeft om jezelf (je lichaam) te leren kennen en rust te creeren. 

 

Voeding

Na alle medische termen, nu de stap naar iets wat we dagelijks zelf doen; 

Eten en drinken….

 

Zoals we weten is ons lichaam van conceptie tot de dood aan het groeien en regenereren. Dit kan doordat we eten en drinken, de voedingsbron voor ons lichaam. Hiermee wordt dan ook meteen duidelijk dat het belangrijk is wat we eten en drinken, dat dat bepalend kan zijn voor hoe ons lichaam functioneert. 

We weten allemaal dat benzine in een diesel auto tanken op termijn problemen geeft en er misschien wel voor zorgt dat de auto nooit meer rijd. Tanken denken we dus over na, waarom denken we dan niet na over wat we eten en drinken?

Verkeerde voedingsmiddelen (benzine) zorgen er voor dat er ontstekingen in ons lichaam (diesel) ontstaan. Te weinig vocht (lees water) zorgt er voor dat ons lichaam uitgedroogd raakt, met als gevolgd dat de afvalstoffen niet verdwijnen uit je lichaam en er ontstekingen kunnen ontstaan, met alle gevolgen van dien. Vaak denken mensen dat ze genoeg drinken en doen dit met koffie, cola, sap, energydrink (benzine), maar men vergeet dat ons lichaam voor ruim 60% uit water (diesel) bestaat, zou het dan niet handiger zijn om ca. 2 liter water per dag te drinken om de voorraad vocht bij te houden? Net zoals je af en toe je auto vol gooit om verder te kunnen rijden!!…

Als “gezonde tussendoortjes” krijgen kinderen vaak “gezonde” koeken e.a tussendoortjes mee.

De verpakkingen en reclame folders en filmpjes “schreeuwen”:

 

  • 60% minder suiker

  • Puur sap

  • Proteine toegevoegd

  • Zero sugar

  • etc. etc.

 

Daar komt bij dat er gekleurde labels zijn ontworpen om het makkelijker te maken, en denk je onderscheid te kunnen maken en wat gezonds in handen te hebben.. Helaas is het tegenovergestelde vaak waar.

(Besef dat je met de informatie die je hebt de juiste keuze probeert te maken, naar eer en geweten. Bij velen zal ook een financieel plaatje mee spelen in het nemen van beslissingen).

 

 

De juiste brandstof

 

Wat is nu de juiste brandstof?

De verkeerde brandstof zorgt ervoor dat de auto niet meer rijd! De juiste brandstof zorgt voor een juiste energieverdeling door de hele dag heen.

De verkeerde brandstof kan ontstekingen in je lichaam veroorzaken met als gevolg dat je lichaam niet meer lekker functioneert. Oftewel je word onrustig, je kan je niet goed concentreren, je hebt geen energie om op te letten, er is weinig tot geen sociale of emotionele wederkerigheid en ga zo maar door.

 

 

De darm is van wezenlijk belang. In ons darmstelsel bevindt zich een zenuwstelsel net als in onze hersenen, deze zenuwstelsels communiceren met elkaar. Dit maakt dan ook dat voeding van invloed is op de neuronen in onze hersenen. Deze neuronen zijn nu  juist zo belangrijk in onze dagelijkse gang van zaken, ze “besturen” ons lichaam. Ze ontvangen, versturen en verwerken informatie in ons lichaam. Als je je kleine teen stoot weten je hersenen dat je pijn hebt en dit uit zich dan ook door “auw” en misschien wel een blauwe plek.

 

Dus hoe mooi zou het zijn, dat als we het zenuwstelsel in onze darmen tot rust kunnen brengen (gezonder kunnen maken), waardoor er minder prikkels, overdrachtsverkeer en verwerking is, het rustiger wordt in ons hoofd?!

 

Met kleine stapjes kan er al veel bereikt worden. Wil je meer informatie, tips en trucs dan help ik je daar graag bij.