header logo

Werkwijze voor het consult:

Het intake gesprek

Voor we in gesprek gaan stuur ik u een digitale vragenlijst toe. Deze zal tijdens het intakegesprek besproken worden. We praten o.a. over huidige klachten, eet- en leefstijl en medische voorgeschiedenis. Deze informatie gebruik ik om te kijken wat een oorzaak kan zijn van uw klachten en om een "plan van aanpak" te maken.
Stap 1:

Plan van aanpak

Dit kan bestaan uit:

* Advies voor aanpassingen in voeding en/of leefstijl
* Advies m.b.t. supplement(en)
* Aanbod van een leefstijlprogramma
Stap 2:

Evaluatie

Er zal altijd evaluatie zijn, tussentijds en na afloop van de behandelingen. Tijdens deze gesprek word besproken wat er in tussentijd is gebeurd, welke ervaring u heeft gehad. Ook kunnen eventuele vragen besproken worden en het plan van aanpak bijgesteld worden.
Stap 3:

Contact

Praktijkgegevens

Beroepsvereniging