Tijdens een consult kijken we samen kijken of er verandering nodig is in leefstijl en zo ja, welke.

checklist

We beginnen met:

Het intake gesprek. Voor we in gesprek gaan stuur ik een digitale vragenlijst toe. Deze zal tijdens het intakegesprek uitgebreid besproken worden. We praten o.a. over huidige klachten, eet- en leefstijl en medische voorgeschiedenis. Deze gegevens gebruiken we om te kijken wat een oorzaak kan zijn van uw klachten. Nog belangrijker, we gaan een stap zetten door te kijken naar wat er anders kan. 

Samen maken we een “plan van aanpak”, dat natuurlijk altijd bijgesteld kan worden.

Stap 2:

Het plan van aanpak.

Dit kan bestaan uit:

  • Advies voor aanpassingen in voeding en/of leefstijl
  • Advies m.b.t. supplement(en)
  • Aanbod van een leefstijlprogramma 
 
Alles ter ondersteuning, in het proces van herstel van weefsel, en het herstel van processen in het lichaam.  

Stap 3:

Evaluatie. Er zal altijd evaluatie zijn, tussentijds en na afloop. Tijdens dit gesprek word besproken wat er in tussentijd is gebeurd, welke ervaring u heeft gehad. Ook kunnen vragen besproken worden en het plan van aanpak bijgesteld worden.