Werkwijze:

Stap 1:

Het intake gesprek

Voor we in gesprek gaan stuur ik u een digitale vragenlijst toe. Deze zal tijdens het intakegesprek besproken worden. We praten o.a. over huidige klachten, eet- en leefstijl en medische voorgeschiedenis. Deze informatie gebruik ik om te kijken wat een oorzaak kan zijn van uw klachten en om een “plan van aanpak” te maken.

Stap 2:

food and vitamins

Plan van aanpak

Dit kan bestaan uit:

  • Advies voor aanpassingen in voeding en/of leefstijl
  • Advies m.b.t. supplement(en)
  • Aanbod van een leefstijlprogramma

Stap 3:

checklist

Evaluatie.

Er zal altijd evaluatie zijn, tussentijds en na afloop van de behandelingen.
Tijdens deze gesprek word besproken wat er in tussentijd is gebeurd, welke ervaring u heeft gehad. Ook kunnen eventuele vragen besproken worden en het plan van aanpak bijgesteld worden.